033 GMP IT paketas


Specializuoti sprendimai padedantys skubios pagalbos komandoms greičiau ir efektyviau gelbėti žmonių gyvybes


Kas tai?

Įmonės sukurtas 033 GMP informacinių sistemų paketas yra kompleksinis kelių darniai integruotų sistemų sprendimas, kuris užtikrina šių funkcijų įgyvendinimą:

033 GMP Colibri

Saugojimas

Sistemoje saugomos 110/a formos kortelės atitinka LR SAM įsakymą (2013 m. gruodžio 20 d. Nr. V-1234).

033 GMP Colibri

Surinkimas

Ranka užpildytos 110/a formos kortelės skenavimas su duomenų atpažinimu ir perkėlimu į informacinę sistemą.

033 GMP Ataskaitos

Ataskaitos

Automatiškai generuojamos ataskaitos, kurių duomenys perduodami VLK ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms.

033 GMP Ataskaitos

Analizė

Greita prieiga prie sukauptų duomenų ir išsamios analizės atlikimas.

033 GMP Colibri

Stebėsena

Užtikrinamas nenutrūkstamas sistemos veikimas 24/7 režimu.

033 GMP

Integracija

Paketas suintegruotas su visomis Lietuvos dispečerinių informacinėmis sistemomis (CAD).

Modernūs Greitosios Medicinos Pagalbos (GMP) centrai privalo analizuoti jų atliekamo darbo rezultatus, kad galėtų tobulinti savo metodikas ir efektyviau gelbėti žmonių gyvybes

033 GMP IT Paketo sudedamosios dalys


 • 110/a formos kortelių centrinė saugykla

  033 GMP Colibri


  033 GMP Colibri

  Produktas skirtas greitosios medicinos pagalbos iškvietimų kortelių duomenų surinkimui, apdorojimui, saugojimui, teikiamo proceso valdymui ir stebėsenai. Colibri ne tik mažina laiko sąnaudas skiriamas administraciniams darbams, bet ir leidžia daugiau laiko skirti pacientams.

 • Interaktyvus kvietimų informacijos atvaizdavimas žemėlapyje

  033 GMP Žemėlapiai


  033 GMP Žemėlapiai

  Interaktyvus maršrutų atvaizdavimas žemėlapyje suteikia galimybę peržiūrėti, kurioje vietoje, kuriuo metu buvo transporto priemonė. Žemėlapyje galima peržiūrėti visų automobilių buvimo vietą ir istorinius duomenis. Istoriniai duomenys suteikia galimybę peržiūrėti maršrutus kuriais vyko transportas, kur tuo metu buvo kiti automobiliai.


 • GMP veiklos statistinės ataskaitos

  033 GMP Ataskaitos


  033 GMP Ataskaitos

  033 GMP informacinėje sistemoje automatiškai generuojamos įvairios GMP reikalingos ataskaitos. Analizių duomenys automatiškai perduodami VLK informacinei sistemai, kuri turi pilną integraciją su 033 GMP IT sistema.