Specializuotos informacinės sistemos

Siūlome specializuotų informacinių sistemų kūrimo ir palaikymo paslaugas. Jūsų poreikiams pritaikyta sistema padės geriau suprasti, kontroliuoti ir tobulinti Jūsų organizacijos procesų veiklą.

Pritaikymas individualiems kliento poreikiams

Specializuotos informacinės sistemos skirtos organizacijoms, kurių veiklos poreikiai viršija rinkoje egzistuojančių standartinių produktų galimybes. Kliento procesai yra atidžiai ir detaliai išnagrinėjami, pateikiami vertingi pasiūlymai procesų tobulinimui ir tik tada kuriama informacinė sistema, kuri atkartoja kasdienes praktikas ir optimizuoja jas.


Efektyviai ir lengvai valdomi svarbūs
organizacijos procesai

Elektroniniu būdu sukaupta ir analizuojama informacija apie dalykinės srities veiklą gali suteikti Jūsų organizacijai itin svarbias įžvalgas, kurios leis matyti visą Jūsų organizacijos veiklos visumą bei suprasti, kokių būtinų pakeitimų reikia čia ir dabar, kad būtų užtikrintas tolimesnis stabilus augimas. Analizė suteiks Jums žinių, kurios padės Jums optimizuoti procesus, efektyviau paskirstyti resursus, kelti produkcijos kokybę, lengviau konkuruoti rinkoje ir pan.


Integralumas su kitomis sistemomis

Įmonėje veikiančių sistemų apjungimas į bendrą visumą užtikrina kokybišką ir greitą duomenų perdavimą iš vienos sistemos į kitą. Taip yra pašalinamas perteklinis žmogaus darbas, klaidų atsiradimo galimybė, neefektyviai naudojami resursai ir garantuojamas funkcinis procesų veikimo suderinamumas tarp atskirų sistemų.


Efektyvesnis įmonės resursų paskirstymas

Pašalinami dėl duomenų dokumentavimo bei saugojimo atsirandantys papildomi, neefektyviai panaudojami organizacijos kaštai. Elektroninių dokumentų kaupimo galimybė padeda lengviau išlaikyti duomenų konfidencialumo reikalavimus.


Specializuotos informacinės sistemos skirtos įmonėms , kurios daug dėmesio skiria savo darbų kokybei, stabilumui ir klientų gerovei bei mano, kad funkcinis procesų veikimo suderinamumas tarp atskirų sistemų užtikrintų kelią į sėkmę.

Mūsų produktai


033 GMP informacinių technologijų paketas

033 GMP IT Paketas

033 GMP informacinių sistemų paketas yra kompleksinis kelių darniai integruotų sistemų sprendimas, užtikrinantis 110/a formos kortelių duomenų surinkimą, atvaizdavimą, apdorojimą, saugojimą, teikiamo proceso valdymą ir stebėseną.


033 GMP informacinių technologijų paketas

033 GMP IT Mobile Paketas

033 GMP informacinių sistemų mobilus paketas yra kompleksinis kelių darniai integruotų sistemų sprendimas, užtikrinantis 110/a formos kortelių duomenų surinkimą bei atvaizdavimą įvykio vietoje.


033 GMP informacinių technologijų mobilus paketas