Privatumo pranešimas

 1. Ką reiškia šis Privatumo pranešimas?

 2. Šis privatumo pranešimas (toliau - Privatumo pranešimas) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis UAB „Atvira karta“ teikiamų paslaugų naudotojai, tiekėjai, partneriai, kandidatai į darbuotojus. Taip pat šiame privatumo pranešime yra numatomi pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo principai bei duomenų subjektų teisės.

  Šis privatumo pranešimas yra sukurtas remiantis galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja Asmens duomenų apsaugą ir saugumą, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą, tiesiogiai taikomus ES teisės aktus, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. 2016/679 Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), Valstybinės Duomenų Apsaugos Inspekcijos gaires ir rekomendacijas, bei visi jų pakeitimai ar papildymai, kiti galiojantys privalomi duomenų apsaugą ar saugumą reglamentuojantys teisės aktai.

  Bendrovės paslaugos yra skirtos ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų Bendrovei.

 3. Apie duomenų valdytoją

 4. UAB „Atvira karta“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 301300587, registracijos adresas J. Basanavičiaus al. 43B-8, LT-50189 Kaunas, buveinės adresas Studentų g. 65-307, LT-51369, Kaunas. Kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas dpo@openg.lt.

 5. Apibrėžtys

 6. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

  Klientas – fizinis ar juridinis asmuo kuris (-i) naudojasi Bendrovės paslaugomis.

 7. Kaip renkame ir saugome jūsų asmens duomenis?

 8. Rinkimas priklauso nuo paslaugų, kuriomis naudojatės, prekių, kurias perkate, sutartinių santykių su Jumis bei tai, kokius duomenis pateikiate, norėdami bendrauti su mumis.

  Bendrovė renka Jūsų asmens duomenis:

  • kuriuos pateikiate jūs (tiesiogiai iš duomenų subjekto), pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su Bendrove, t.y. perkate prekes ir (ar) paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan.;
  • kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės paslaugomis, skambinate mums, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ar socialinėse paskyrose, naudojatės mūsų produktais ir pan.;
  • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant juridiniam pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t.y. bankų, Sodros, kredito biuro UAB „Creditinfo Lietuva” (mokumo vertinimui), viešai prieinamų registrų ir kt.
  • kai jūsų duomenis rinkti ir tvarkyti mums patiki duomenų valdytojai, sudarydami su mumis paslaugų sutartį.

  Duomenų tvarkymas yra vykdomas remiantis šiais principais, kaip yra nurodyta BDAR 5 straipsnyje:

  • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;
  • tikslo apribojimo principas;
  • duomenų kiekio mažinimo principas;
  • tikslumo principas;
  • saugojimo trukmės apribojimo principas;
  • vientisumo ir konfidencialumo principas.

  Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname pagrįstas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 9. Kokius jūsų duomenis renkame ir kokiais tikslais?

 10. Tiesioginė rinkodara ir rinkos tyrimai

  Duomenų tvarkymo tikslas
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  Pasiūlymų, reklamų siuntimas klientams ir kitiems suinteresuotiems asmenims el. paštu Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas 3 metai BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas - sutikimas
  Rinkos tyrimai ir pasitenkinimo, kokybės analizė Klientų ar potencialių klientų reakcija, atsiliepimai, nuomonės 3 metai BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

  Jūsų dalyvavimas seminaruose, renginiuose

  Duomenų tvarkymo tikslas
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  Informacijos iš Bendrovės organizuojamų renginių viešinimas, pranešant visuomenei apie mūsų renginius bei skatinant mūsų žinomumą Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka ar video medžiaga 3 metai BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas
  Įrodymų, kad marketingo veikla įvyko, kaupimas Nuotraukos iš renginių, video, išlaidų ataskaitos 10 metų BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

  Dalyvavimas atrankose į laisvas darbo vietas / praktiką

  Duomenų tvarkymo tikslas
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  Atranka į laisvas darbo vietas / praktiką Jūsų gyvenimo aprašymas ir/ar motyvacinis laiškas ir/ar kita Jūsų pateikta informacija Iki atrankos pabaigos BDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktais – sutikimas ir siekis sudaryti sutartį
  Atranka į būsimas laisvas darbo vietas / praktiką Jūsų gyvenimo aprašymas ir/ar motyvacinis laiškas ir/ar kita Jūsų pateikta informacija 3 metai BDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktais – sutikimas ir siekis sudaryti sutartį

  Turto ir asmenų apsauga

  Duomenų tvarkymo tikslas
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  Turto ir asmenų apsauga, siekiant užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus ir juos tirti Vaizdo duomenys 14 dienų BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

  Sutarčių su tiekėjais / partneriais / klientais vykdymas

  Duomenų tvarkymo tikslas
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  Sutarčių su tiekėjais / partneriais / klientais vykdymas Tiekėjų ar paslaugų teikėjų darbuotojų (fizinių ir juridinių asmenų) vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kiti duomenys, susiję su sutarties vykdymu Iki sutarties pabaigos, ir 10 metų po sutarties nutraukimo BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – sutartis
  Sąskaitų faktūrų išrašymas Vardas, pavardė, mokėtojo duomenys, pirkinių krepšelis 10 metų BDAR 6 straipsnio 1 dalies b sunktas - sutartis
  Skolų administravimas Vardas, pavardė, pareigos, informacija apie įsiskolinimą, kontaktiniai duomenys 10 metų BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

  Užklausų, pranešimų bei skundų nagrinėjimas

  Duomenų tvarkymo tikslas
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  Užklausų, gautų el. paštu, internetinėje svetainėje, soc. paskyroje, telefonu saugojimas ir nagrinėjimas Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr., užklausos tekstas / skambučio turinys 1 metai nuo užklausos išnagrinėjimo arba pagal konkretaus soc. tinklo privatumo politiką BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir a punktai - sutartis sutikimas
  Klientų aptarnavimo sistema ir pagalbos telefonas: skundai, užklausos, konsultacijos, incidentai Kontaktiniai duomenys - vardas, pavardė, el. pašto adresas, darbo vieta, telefono numeris, kreipimosi turinys, kiti skambučio duomenys 3 metai nuo užklausos išnagrinėjimo BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai – sutarties vykdymas, teisėtas duomenų valdytojo interesas
  Komunikacija nuotolinio komunikavimo programomis, kaip Skype, Zoom ir pan. Klientų, tiekėjų, partnerių, AK darbuotojų pateikiama komunikacijoje informacija 1 metai nuo užklausos išnagrinėjimo arba pagal konkrečios programos privatumo politiką BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

  Internetinių svetainių / soc. tinklų statistika bei administravimas

  Duomenų tvarkymo tikslas
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  Stebima paskyrų ir svetainės lankomumo statistika Slapukų renkama informacija, susijusi su puslapio lankytojais (daugiau informacijos slapukų skiltyje), anoniminiai statistiniai duomenys, duomenys, pateikiami soc. tinklo Pagal soc. tinklų, statistikos paslaugos tiekėjų privatumo politikos nuostatas BDAR 6 str. 1. d. a ir f punktai – duomenų subjekto sutikimas ir teisėtas duomenų valdytojo interesas

  Rezervinis duomenų kopijavimas

  Duomenų tvarkymo tikslas
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  Rezervinių kopijų ir archyvinių duomenų saugojimas užtikrinant tęstinumą ir atstatomumą Visi duomenys, saugomi Bendrovės informacinėse sistemose 1 metai BDAR 6 str. 1. d. f punktas - teisėtas duomenų valdytojo interesas
 11. Internetinės svetainės renkami duomenys - slapukai

 12. Slapukas yra nedidelis tekstinis failas arba programinės įrangos elementas, atsiųstas į Jūsų įrenginį, kuris išsaugo informaciją, susijusią su naršymo istorija, ir Jūsų įrenginio interneto naudojimo duomenų rinkinys. Jį kontroliuoja Jūsų interneto naršyklė; kartais jis turi unikalų atsitiktine tvarka parinktą numerį. Galite jį perskaityti, sunaikinti arba pakeisti.

  www.openg.lt ir www.epcr.eu:

  Slapuko pavadinimas ir paskirtis
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  _ga - analitinis slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“ 2 metai BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas
  _gat - funkcinis slapukas, ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių Jis neįrašo jokios informacijos apie naudotoją Iki sesijos pabaigos BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas
  _gid – analitinis slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti Šis slapukas kaupia ir atnaujina informaciją apie Jūsų lankytus šio tinklapio puslapius 24 val. po sesijos pabaigos BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas
  seen-cookie-message – funkcinis slapukas nustatantis, ar vartotojui buvo parodytas pranešimas Išsaugoma informacija, ar vartotojui buvo parodytas pranešimas, kad šiame puslapyje yra naudojami slapukai 6 mėnesius BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas

  pagalba.033.lt:

  Slapuko pavadinimas ir paskirtis
  Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų tvarkymo trukmė
  Duomenų tvarkymo pagrindas
  atlassian.xsrf.token – būtinasis slapukas, apsaugo nuo XSRF atakų Atsitiktinai sugeneruotas kodas, identifikuojantis vartotojo sesiją Iki sesijos pabaigos BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas
  JSESSIONID – būtinasis slapukas, vartotoją identifikuojantis ID Atsitiktinai sugeneruotas kodas, identifikuojantis vartotojo sesiją Iki sesijos pabaigos BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – teisėtas interesas
 13. Tinklalapiai ir socialiniai tinklai, komunikacijos programos

 14. Jūsų patogumui, siekdami skleisti informaciją apie savo veiklą, bei pasiūlyti kliento poreikius ir lūkesčius atitinkančias paslaugas, administruojame šiuos domenus ir socialinių tinklų paskyras:

  Lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose, jūsų duomenys gali būti tvarkomi ir socialinių tinklų administratorių. Rekomenduojame susipažinti ir su socialinių tinklų pateikiamomis privatumo politikomis:

  Jūsų komunikaciją stengiamės priimti visais prieinamais kanalais, tame tarpe ir nuotolinės komunikacijos programomis, kaip Skype, Zoom, Google Duo ir panašiai. Rekomenduojame susipažinti su šių programų privatumo pranešimais:

 15. Kam galime atskleisti Jūsų duomenis?

  • Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
  • Notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
  • Antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
  • Duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • Reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • Archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
  • Įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
  • Teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms, mokesčių administratoriams;
  • Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai, išskyrus kaip numatyta šiame Privatumo pranešime;
  • Mes neperduosime jūsų asmens duomenų už Europos Sąjungos ir / ar Europos Ekonominės Bendrijos ribų į trečiąsias šalis, išskyrus IT paslaugų tiekėjus, esančius, pavyzdžiui, JAV. Tokiu atveju Europos Komisijos sprendimu paskelbta, kad trečioji šalis užtikrina pakankamą apsaugos lygį („sprendimas dėl tinkamumo“). Jei sprendimas dėl tinkamumo nėra priimtas, duomenis galima perduoti taikant tinkamas apsaugos priemones, su sąlyga, kad asmenims suteikiamos vykdytinos teisės ir veiksmingos teisių gynimo priemonės, kaip tai numatyta BDAR.
 16. Jūsų teisės

 17. Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

  • Teisė susipažinti su asmens duomenimis, t. y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis;
  • Teisė ištaisyti asmens duomenis, t. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
  • Teisė ištrinti duomenis (teisė „Būti pamirštam“), t. y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • Teisė apriboti duomenų tvarkymą, t. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., jūs prašote ištaisyti jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.;
  • Teisė į duomenų perkėlimą, t. y. pateikti prašymą perkelti jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
  • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, t. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu;
  • Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu jums daro didelį poveikį;
  • Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. dėl tiesioginės rinkodaros.

  Savo teises galite įgyvendinti:

  Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ar gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu el. pašto adresu. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Taip pat galite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai https://vdai.lrv.lt).

 18. Svetainės lankytojo / kliento atsakomybė

 19. Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

  Bendrovės tinklapiuose paskelbta informacija, jos kopijavimas, atgaminimas, nuorodos į ją leidžiamos tik su raštišku Bendrovės leidimu. Jį galima gauti kreipiantis į info@openg.lt. Šis leidimas nereiškia teisių į medžiagą perdavimo.

 20. Privatumo pranešimo priežiūra

 21. Mes reguliariai peržiūrime, ar šis Privatumo pranešimas atitinka teisės aktus ir Bendrovės tvarkomus asmens duomenis.

  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų interneto svetainėje ar programinėje įrangoje.

  Šio privatumo pranešimo paskutinio redagavimo data 2021-01-22.